Cafeverksamheten kommer under säsongen 2015 att reguljärt bedrivas av ungdomslagen. Målsättningen är att ge en god service varje dag för alla de människor som besöker sportfältet så våren tittar fram. Finns ju inget trevligare än ett morgonpiggt fik när man samlas en tidig morgon...
Information om detta kommer att gå ut till resp lags ledare och därefter utarbetar vi en mall för detta jobb.
Självklart skall också en stor del av behållningen tillfalla lagen som ställer upp i detta arbete.
Planerad start i samband med seriepremiär i början av april.

Är med match på fältet skall cafét naturligtvis vara öppet.