Syfte och mål med en nivåanpassad verksamhet

 

 • Skapa förutsättningar efter vad individen vill
 • En del vill träna mycket, andra mindre, en del har andra idrotter
 • Alla får vara med och spela
 • Barn får utvecklas i lugn och ro
 • Alla får spela ungefär lika mycket
 • Ingen s k "toppning" i unga åldrar
 • Ledarsamarbete i åldersgrupperna och över gränserna
 • Eliminera "mitt och ditt lag" syndromet
 • Kamratkännedom i åldersgrupperna, eliminera rivalism o dyl inom föreningen
 • Skapa föreningssamhörighet, vi är kollegor och inte konkurrenter
 • Alla jobbar mot samma mål, d v s föreningens mål
 • Talangerna stimuleras
 • Alla kan utvecklas i sin takt
 • Att skapa bättre förutsättningar för att såväl uppnå kvalitetsmål på alla nivåer
 • Föreningen får bättre förutsättningar för att rekrytera egna spelare till representationslaget och ledare till ungdomslagen
 • Spelare stannar i föreningen och i området